Löytyi 83 aineistoa

Suodata tuloksia
 • RNA-seq of Heterobasidion + Phytophthora

  Data includes RNA-seq raw data (.fastq) of Heteroobasidion parviporum isolates SB9.3 and SB6.26 for virus detection. The RNA-seq library also includes additional three...
 • DTW-kosteusindeksikartta, 2m, 2023

  DTW (depth-to-water) kosteusindeksikartta (Murphy et al. 2007, 2008, 2009) on laskettu korkeusmallin ja sen perusteella määritettyjen uomaverkostojen pohjalta. Uomaverkostoja on...
 • DTW-kosteusindeksikartta, 2m, 2019

  DTW (depth-to-water) kosteusindeksikartta (Murphy et al. 2007, 2008, 2009) on laskettu korkeusmallin ja sen perusteella määritettyjen uomaverkostojen pohjalta. Uomaverkostoja on...
 • Suomen maannostietokanta, 2016

  Suomen maannostietokanta versio 1.1 on Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tuottama aineisto. Maannostietokanta sisältää valtakunnallista aineistoa...
 • INSPIRE Seurantatiedot riistakannoista 2007-2012

  Koosteet keskeisimpien riistalajien levinneisyydestä Riistaeläinten runsaudenseuranta on riistantutkimuksen ja metsästäjäkunnan yhteistoimintaa. Eri riistaeläinryhmille on...
 • INSPIRE Kalavarojen arviointi 2020

  Aineistossa esitetään 22 kalalajin sekä 2 rapulajin esiintyminen Suomessa. Rapulajeista toinen, täplärapu, kuuluu EU:n vieraslajiasetuksen mukaisiin EU:n kannalta haitallisiin...
 • Satelliittiseuranta-aineisto suomalaisten troolialusten kalastusalueista Itäm...

  Merialueen kaupallisessa kalastuksessa käytettyihin kaikkiin vähintään 12 metrin pituisiin kalastusaluksiin on ollut vuodesta 2009 alkaen velvoite asentaa toimiva...
 • Suurpetohavainnot tietovarantona

  Suurpetojen seurannan yksi tärkeimmistä työkaluista on suurpetohavainnot. Korkeatasoisten havaintojen tekeminen mahdollistaa omalta osaltaan laadukkaiden arvioiden tuottamisen...
 • Matalat merenlahdet

  Paikkatietotaso ”Matalat merenlahdet” (shapefile) on luotu kevätkutuisten kalalajien, kuten ahvenen ja hauen, lisääntymisalueiden tarkasteluun koko Suomen rannikolla. Aineistoa...
 • Suomen BioSoil-maaperäaineisto

  Biosoil maaperäinventaarion (ICP forests - taso I - koealat) tarkoituksena oli arvioida maaperän kemiallista tilaa ja sen muutoksia ja toiseksi arvioida maaperän ominaisuuksia,...
 • Puuston hiilivaraston kokonaismäärää metsätalousmaalla, 16m, 2017

  Aineisto kuvaa puuston hiilivaraston kokonaismäärää metsätalousmaalla. Kartta perustuu monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) puuston biomassateemakarttoihin,...
 • Puuston hiilivaraston muutos metsätalousmaalla, 16m, 2009–2015

  Aineisto kuvaa puuston hiilivaraston muutosta metsätalousmaalla. Kartta perustuu monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) puuston biomassateemakarttoihin, jotka...
 • Kuhan suomunäytteet Suomenlahdelta ja Saaristomereltä

  1) ELYn alunperin keräämiä kuhan suomunäytteitä itäiseltä Suomenlahdelta vuosilta 2002-2004. Näytteitä on yhteensä 1500 - 2000 kpl. Käytetty RKTL:ssä kuhakantojen geneettiseen...
 • Kuhattomien kuhaistutusjärvien kuhasaalisnäytteet

  Vuosina 1983 - 1988 istutettiin kesänvanhoja kuhanpoikasia 10 ennestään kuhattomaan järveen (Sulkavanjärvi, Suur-Säyneinen, Hanhijärvi, Ylä-Enonvesi, Nerosjärvi, Kuohijärvi,...
 • Lohjanjärven kuhakantanäytteitä 1962 - 2003

  Lohjanjärven kuhatutkimuksiisn vuosina 1995-2004 kerättyjä kuhan saalisnäytteitä (suomuja). Vuosina 1995-2001 kerätyt näytteet edustavat pääasiassa vuosiluokkia 1991-1995, joita...
 • Lohjanjärven kuhan ja taimennen ravintonäytteet

  Lohjanjärven kuhan ja taimenen ravintoanalyysien tulokset vuosilta 1985 ja 1986 Kalojen ravinnon koostumus
 • Metsien tuulituhoriskikartta, 16m, 2017

  Aineisto kuvaa Suomen metsien herkkyyttä tuulituhoille. Kartta perustuu valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) tuhohavainnoista tehtyyn tilastolliseen malliin sekä Luken,...
 • Maa-alueiden eroosioherkkyys, 2021

  Maa-alueiden eroosioherkkyysaineisto kuvaa pintamaan keskimääräistä herkkyyttä vesieroosiolle (t/ha/v). Aineisto perustuu RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) - malliin...
 • Peltomaiden eroosioherkkyys, 2021

  Peltomaiden eroosioherkkyysaineisto kuvaa peltojen pintamaan keskimääräistä herkkyyttä vesieroosiolle (kg/ha/v). Aineisto perustuu RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) -...
 • Peltomaiden potentiaalinen eroosio, 2021

  Peltomaiden potentiaalinen eroosio -aineisto kuvaa peltojen pintamaan keskimääräistä vesieroosiota (kg/ha/v) tilanteessa, jossa pellot ovat avokesannolla. Aineisto perustuu...
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).