Ahvenen mallinnetut poikastuotantoalueet Suomen rannikolla / VELMU

Kartassa on kuvattu ahvenen pienpoikasten (4–20 mm, ka 8,3 mm) esiintymisaluetta Suomen rannikolla. Alueet on mallinnettu Gaussisella prosessimallilla vuosina 2007–2014 kerättyjen kalanpoikashavaintojen ja paikkatietomuodossa olevien ennustemuuttujien perusteella. Aineiston spatiaalinen resoluutio on 50 m ja se on rasterimuotoinen (GeoTIFF).

Kartta antaa yleiskuvan ahvenen poikastuotantoalueiden laajuudesta ja sijainnista Suomen rannikkoalueella. Sitä voidaan käyttää mm. kalavesien käytön alueelliseen ja paikalliseen suunnitteluun. Kartoitushavainnot ja mallien antamat tulokset sopivat myös tarkempien kenttäkartoitusten suunnitteluun.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://etsin.fairdata.fi/dataset/958497a6-ec76-4ecb-8947-3d9a2a8df8e1
Laatija Meri Kallasvuo
Ylläpitäjä Luonnonvarakeskus
Viimeksi päivitetty huhtikuuta 23, 2024, 06:49 (UTC)
Luotu kesäkuuta 30, 2023, 09:27 (UTC)
Julkaisupäivämäärä 2022-12-21
harvest_object_id 1a1007ab-c170-4ef0-a786-746157a4682b
harvest_source_id b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e
harvest_source_title Fairdata-Metax