DTW-kosteusindeksikartta, 2m, 2023

DTW (depth-to-water) kosteusindeksikartta (Murphy et al. 2007, 2008, 2009) on laskettu korkeusmallin ja sen perusteella määritettyjen uomaverkostojen pohjalta. Uomaverkostoja on luotu 4:llä eri kynnysarvolla, jotka edustavat erilaisia hydrologisia olosuhteita. Kynnysarvo määrittää alueen, jonne satava vesi riittää synnyttämään maanpinnassa näkyvän vesiuoman. Pienempi kynnysarvo siis tarkoittaa, että vettä on esimerkiksi satanut niin paljon, että jo pieneltäkin alalta kertyy riittävästi vettä maanpinnassa näkyvän uoman synnyttämiseksi. DTW-kosteusindeksi perustuu siis täysin korkeusmalliin, jolloin maalajitietoa tai sääolosuhteita ei oteta huomioon, ja tämä aiheuttaa epävarmuutta (Ågren et al. 2015, Lidberg et al. 2020).

Yleisesti DTW-kartta 0.5 ha:n kynnysarvolla laskettuna edustaa erittäin kosteita olosuhteita, esimerkiksi lumen sulannan jälkeen tai voimakkaiden tai pitkäkestoisten sateiden jälkeen. DTW-kartta 1 ha:n kynnysarvolla edustaa kosteampia olosuhteita. DTW-kartta 2 ha:n kynnysarvolla edustaa normaaleja olosuhteita. DTW-kartta 4 ha:n kynnysarvolla edustaa loppukesän kuivempia olosuhteita (Ågren et al. 2014). DTW-kartta 10 ha:n kynnysarvolla edustaa edellistä kuivempia olosuhteita.

Yksikkö: cm

Koordinaattijärjestelmä: ETRS89 / ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://etsin.fairdata.fi/dataset/bed12461-3132-4fe9-ab8e-19dfe2ff174f
Laatija Aura Salmivaara
Ylläpitäjä CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Viimeksi päivitetty maaliskuuta 4, 2024, 14:26 (UTC)
Luotu joulukuuta 20, 2023, 08:16 (UTC)
Julkaisupäivämäärä 2023-12-05
harvest_object_id 33ddb74a-c82f-436a-9654-ef3a27f24f49
harvest_source_id b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e
harvest_source_title Fairdata-Metax