Silakan pienpoikasten mallinnetut poikastuotantoalueet Suomen rannikolla / VELMU

Kartassa on kuvattu silakan poikastuotantoalueet (4-9 mm pitkät pienpoikaset) Suomen rannikolla. Poikastuotantoalueet on mallinnettu Gaussisin prosessein vuosina 2007–2014 kerättyjen kalaspoikashavaintojen ja paikkatietomuodossa olevien ennustemuuttujien perusteella. Aineiston spatiaalinen resoluutio on 50 m ja se on rasterimuotoinen (GeoTIFF). Kartta soveltuu alueen kalojen lisääntymisalueiden yleiseen kuvaamiseen sekä rannikkoalueiden käytön ja hoidon suunnitteluun. Kartta soveltuu antamaan yleiskuvan silakan poikastuontoalueiden laajuudesta ja sijainnista sekä poikastuotantomääristä Suomen rannikkoalueella. Sitä voidaan käyttää rannikkovyöhykkeen suunnittelun, kaavoituksen yms. lisätietona, sillä lisääntymisalueiden tunteminen helpottaa osaltaan rannikkoalueen käytön suunnittelua ja suojelua. Kartta ei sovellu paikallisen tason tarkkoihin lisäänty-misalueselvityksiin.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://etsin.fairdata.fi/dataset/a9066162-3ff7-41a6-ba70-51869dbc22f7
Laatija Meri Kallasvuo
Ylläpitäjä Luonnonvarakeskus
Viimeksi päivitetty kesäkuuta 30, 2023, 09:27 (UTC)
Luotu kesäkuuta 30, 2023, 09:27 (UTC)
Julkaisupäivämäärä 2015-08-31
harvest_object_id 7d3c46f4-2113-4a2b-98d5-6f15dfc13d81
harvest_source_id b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e
harvest_source_title Fairdata-Metax