Muikun mallinnetut poikastuotantoalueet Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämerellä / Intersik

Kartassa on kuvattu muikun todennäköiset poikastuotantoalueet Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämerellä. Lisääntymisalueet on mallinnettu Gaussisin prosessein vuosina 2009–2011 kerättyjen poikashavaintojen ja paikkatietomuodossa olevien ennustemuuttujien perusteella. Muikunpoikasten esiintymistietoa käytettiin tulosten yleistämiseksi koko merialueelle. Paikkatieto-ohjelmistojen avulla laskettiin ranta-alueen maantieteellisiä, ilmastollisia ja kemiallisia ominaisuuksia kuvaavia muuttujia, jotka yhdistettiin poikashavaintoihin matemaattisella mallilla. Mallinnuksen avulla kyettiin luomaan poikasten esiintymistodennäköisyyttä rannikkoalueilla kuvaava malli. Aineiston spatiaalinen resoluutio on 100 m ja se on rasterimuotoinen (GeoTIFF). Kartta soveltuu alueen kalojen lisääntymisalueiden yleiseen kuvaamiseen sekä rannikkoalueiden käytön ja hoidon suunnitteluun. Kartta soveltuu antamaan yleiskuvan muikun poikastuotantoalueiden laajuudesta ja sijainnista Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämerellä. Sitä voidaan käyttää rannikkovyöhykkeen suunnittelun, kaavoituksen yms. lisätietona, sillä lisääntymisalueiden tunteminen helpottaa osaltaan rannikkoalueen käytön suunnittelua ja suojelua. Kartta ei sovellu paikallisen tason tarkkoihin lisäänty-misalueselvityksiin.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://etsin.fairdata.fi/dataset/a76f986c-8824-47af-b0cf-b31305a42bc0
Laatija Lari Veneranta
Ylläpitäjä Luonnonvarakeskus
Viimeksi päivitetty kesäkuuta 30, 2023, 09:27 (UTC)
Luotu kesäkuuta 30, 2023, 09:27 (UTC)
Julkaisupäivämäärä 2011-10-31
harvest_object_id 41f70b60-fe6c-4d16-b774-3958174141f3
harvest_source_id b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e
harvest_source_title Fairdata-Metax