Merikutuisen siian mallinnetut poikastuotantoalueet Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämerellä / Intersik

Kartassa on kuvattu merikutuisen siian todennäköiset poikastuotantoalueet Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämerellä. Lisääntymisalueet on mallinnettu Gaussisin prosessein vuosina 2009–2011 kerättyjen poikashavaintojen ja paikkatietomuodossa olevien ennustemuuttujien perusteella. Siianpoikasten esiintymistietoa käytettiin tulosten yleistämiseksi koko merialueelle. Paikkatieto-ohjelmistojen avulla laskettiin ranta-alueen maantieteellisiä, ilmastollisia ja kemiallisia ominaisuuksia kuvaavia muuttujia, jotka yhdistettiin poikashavaintoihin matemaattisella mallilla. Mallinnuksen avulla kyettiin luomaan poikasten esiintymistodennäköisyyttä rannikkoalueilla kuvaava malli. Aineiston spatiaalinen resoluutio on 100 m ja se on rasterimuotoinen (GeoTIFF). Kartta soveltuu alueen kalojen lisääntymisalueiden yleiseen kuvaamiseen sekä rannikkoalueiden käytön ja hoidon suunnitteluun. Tulokset osoittavat, että merkittävimmät merikutuisen siian poikastuotantoalueet sijaitsevat Perämerellä. Selkämeren alueella merikutuisen siian poikastuotanto sekä poikasten määrän, että alueiden laajuuden osalta on heikentynyt verrattaessa 1980- ja 90-luvuilla vallinneeseen tilanteeseen. Kartta soveltuu antamaan yleiskuvan merikutuisen siian poikastuotantoalueiden laajuudesta ja sijainnista Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämerellä. Sitä voidaan käyttää rannikkovyöhykkeen suunnittelun, kaavoituksen yms. lisätietona, sillä lisääntymisalueiden tunteminen helpottaa osaltaan rannikkoalueen käytön suunnittelua ja suojelua. Kartta ei sovellu paikallisen tason tarkkoihin lisäänty-misalueselvityksiin.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://etsin.fairdata.fi/dataset/f4b38aa4-8ebf-458d-838a-441a97570456
Laatija Lari Veneranta
Ylläpitäjä Luonnonvarakeskus
Viimeksi päivitetty kesäkuuta 30, 2023, 09:27 (UTC)
Luotu kesäkuuta 30, 2023, 09:27 (UTC)
Julkaisupäivämäärä 2011-10-31
harvest_object_id 290cc159-0ea3-48db-8861-0e802b2fc7cc
harvest_source_id b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e
harvest_source_title Fairdata-Metax