Open data service

Welcome to use open data of Luke. Please note that the service is under development and the content will be extended soon. The service includes research and monitoring data and metadata. The data can be downloaded in file format or used through standard interfaces. The data can be used under CC by 4.0 license with a reference to Natural resources Institute Finland.

  • Suurpetohavainnot tietovarantona

    Suurpetojen seurannan yksi tärkeimmistä työkaluista on suurpetohavainnot. Korkeatasoisten havaintojen tekeminen...
  • Susireviirien tietovarannot

    Tunnettujen reviirien rajat on määritetty vuosittain kanta-arvion yhteydessä. Reviirien rajat perustuvat sähköiseen...