Männyn taimien uuteainetuotannon mekaaninen indusointi -aineisto

Tutkimusaineisto julkaisuun: Harju, A.M., Venäläinen, M., Laakso, T. & Saranpää, P. 2009. Wounding response in xylem of Scots pine seedlings shows wide genetic variation and connection with the constitutive defence of heartwood. Tree Physiology 29: 19–25.

Aineisto liittyy julkaisuun, jossa tutkittiin, voidaanko nuorten männyn taimien runkoon herättää (indusoida) männyn sydänpuulle tyypillisten uuteaineiden tuotanto. Nuorissa taimissa ei tavallisesti ole kyseisiä yhdisteitä. Indusointi tehtiin kasvukauden alussa poraamalla reikiä kasvihuoneessa muutaman vuoden ajan kasvatettujen taimien runkojen läpi. Kasvukauden loputtua taimien rungoista otettiin näytteet poranreikien ympäriltä ja näytteille tehtiin kemiallinen analyysi. Taimiaineisto oli peräisin männyn jälkeläiskokeella kasvavista emopuista, joiden sydänpuun uuteainekoostumus tunnettiin. Tutkimuksessa taimien rungoista löytyi sekä männyn sydänpuulle että sisäoksille tyypillisiä yhdisteitä. Koska kyseessä oli perherakenteinen aineisto, pystyttiin uuteainepitoisuuksille laskemaan periytyvyysaste (heritabiliteetti). Taimiaineistoon indusoituneiden uuteaineiden pitoisuuksien periytyvyysaste oli korkea. Lisäksi vaikutti siltä, että emopuiden kehityksellisellä (konstitutiivisella) uuteaineiden tuotantokyvyllä oli yhteys niiden jälkeläisten indusoituvaan uuteainetuotantoon.

Tutkimusaineistot, niihin liittyvät ohjeet sekä muuttujien ja mittayksiköiden kuvaukset on tallennettu Excel-tiedoston välilehdille.

Excel-tiedoston välilehtien sisältö:

Excel-tiedoston sisältö ja tutkimuksen kysymyksenasettelu: Sisältö Seloste_Kysymyksenasettelu

Emopuiden valinta ja taimikasvatus: Seloste_Emopuut Seloste_Taimikasvatus DATA_taimien pituus Muuttujat_pituusDATA

Taimien poraus: Seloste_induktiokoejärjestely Seloste_taimien poraaminen

Kokeen purku: Seloste_Kokeen purkuohje

Kemiallinen analyysi: Seloste_kemiallinen analyysi Induktio_raakaDATA Muuttujat_induktio_raakaDATA korjauskerroin

Lopulliset aineistot: DATA_induktio_korjattu Muuttujat_korjattu_induktioDATA DATA_emot_kemia Muuttujat_emot_kemiaDATA

Tilastollisen analyysin kuvaus: Seloste_Data-analyysi

Projekti ja rahoitus:

Metsäntutkimuslaitoksen projekti nro 3363 "Puuraaka-aineen ominaisuuksien hallinta metsänjalostuksen- ja -kasvatuksen keinoin"

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://etsin.fairdata.fi/dataset/28d322e0-6392-47cc-8c7e-a325d6f0aeaa
Laatija Anni Harju, Martti Venäläinen, Tapio Laakso, Pekka Saranpää
Ylläpitäjä Luonnonvarakeskus
Viimeksi päivitetty maaliskuuta 4, 2024, 14:26 (UTC)
Luotu maaliskuuta 4, 2024, 14:26 (UTC)
Julkaisupäivämäärä 2024-03-04
harvest_object_id 91ddb34f-be6d-4ff1-9556-65dec22f1ccd
harvest_source_id b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e
harvest_source_title Fairdata-Metax