Suomen maannostietokanta, 2016

Suomen maannostietokanta versio 1.1 on Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tuottama aineisto. Maannostietokanta sisältää valtakunnallista aineistoa maannoksista, maannosmaisemista ja maaperän suuralueista kansainvälisen World Reference Base for Soil Resources (WRB) -luokittelujärjestelmän mukaisesti. Aineisto pohjautuu Geologian tutkimuskeskus GTK:n laatimaan geologiseen maaperäkarttaan ja tietokantaan (maaperän yleiskartta). Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT (nyk. LUKE) on johtanut WRB-luokittelun mukaiset maannosnimet GTK:n muodostamille, suomalaisen maalajiluokituksen mukaisille kuvioille, yhdistänyt ne maannosmaisemiksi ja koonnut maalajien ja maannosten ominaisuustiedot. Metsäntutkimuslaitos Metla (nyk. LUKE) on osallistunut metsämaiden maannostulkintaan ja tuottanut ominaisuustietoa. Tarkempi kuvaus ja käyttöohje: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-357-4

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://etsin.fairdata.fi/dataset/852f56da-972d-4449-a304-f441ec73f3c4
Laatija Luonnonvarakeskus, Geologian tutkimuskeskus
Ylläpitäjä CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Viimeksi päivitetty joulukuuta 20, 2023, 08:16 (UTC)
Luotu joulukuuta 20, 2023, 08:16 (UTC)
Julkaisupäivämäärä 2023-12-15
harvest_object_id 127b06c1-9805-413c-b1e7-51a8ef10366e
harvest_source_id b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e
harvest_source_title Fairdata-Metax