Valtakunnan metsien inventointi 12

Valtakunnan metsien inventointi (VMI) on tilastolliseen otantaan pohjautuva inventointi, joka perustuu systemaattiseen koealojen mittaukseen koko Suomesta. Nykyään VMI toistetaan 5 vuoden välein. Nämä tiedot ovat 12. VMI-syklistä (2014-2018). 60 % VMI12 koealoista on pysyviä, ja 40 % tilapäisiä. Aineisto sisältää valikoituja muuttujia, jotka kuvaavat metsikköä, johon VMI-koeala sijoittuu. Lisäksi aineisto sisältää koealalta mitatun biomassan määrän (tonnia/hehtaari) ja kasvuston tilavuuden (kuutiometriä/hehtaari) lajiryhmittäin ilmoitettuna. Jos koeala on jaettu kahteen osaan, molemmista osista on oma tietueensa. Tällöin koealan biomassoja tai tilavuuksia ei korjata osittaisen koealan suhteellisella koolla. Koemetsiköiden koordinaatit on annettu yhden kilometrin tarkkuudella pysyvien koealojen suojaamiseksi.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://etsin.fairdata.fi/dataset/58751432-d60f-40dd-a68f-2fa0708d47d2
Laatija Kari T. Korhonen
Ylläpitäjä Luonnonvarakeskus
Viimeksi päivitetty huhtikuuta 23, 2024, 06:49 (UTC)
Luotu heinäkuuta 31, 2023, 06:19 (UTC)
Julkaisupäivämäärä 2023-07-25
harvest_object_id e9f49d7d-3b0c-4126-8a1e-c9b92b0d5d95
harvest_source_id b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e
harvest_source_title Fairdata-Metax