INSPIRE Seurantatiedot riistakannoista 2007-2012

Koosteet keskeisimpien riistalajien levinneisyydestä

Riistaeläinten runsaudenseuranta on riistantutkimuksen ja metsästäjäkunnan yhteistoimintaa. Eri riistaeläinryhmille on kehitetty omat seurantaohjelmansa. Metsäriistaa seurataan riistakolmiolaskennan avulla. Tässä aineistossa keskeisimpien riistanisäkäslajien levinneisyyttä kuvataan riistakolmioiden talvi- laskentatulosten pohjalta tuotetuilla levinneisyyttä esittävillä 6-vuotisjakson koosteilla. Koosteet kuvaavat yksittäistä vuotta luotettavammin kunkin lajin levinneisyyttä. Levinneisyys esitetään 100x100 km ruuduissa, jotka saavat arvokseen lajin suhteellista runsautta kuvaavan indeksin. Aineistossa ei ole mukana niitä riistalajeja, joiden levinneisyyden ja esiintymisen seuranta perustuvat muihin kuin riistakolmioaineistoihin. Kyseisten lajien esiintymistiedot julkaistaan vuosittain tai seurantajaksoittain muuta kautta (mm. kanta-arviot; riistahavainnot.fi- sivusto; Luontodirektiivi- ja Lintudirektiiviraportointi).

Lisätietoja riistaeläinten runsaudenseurannasta

Aineiston kuvaus Paikkatietohakemistossa

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://etsin.fairdata.fi/dataset/7222d93a-42af-4cf8-9dfc-05c7e3893f73
Laatija Luonnonvarakeskus
Ylläpitäjä Luonnonvarakeskus
Viimeksi päivitetty joulukuuta 20, 2023, 08:16 (UTC)
Luotu kesäkuuta 30, 2023, 09:26 (UTC)
Julkaisupäivämäärä 2020-10-20
harvest_object_id dd3af22e-98b8-471e-84d7-6c5a2ed78ddd
harvest_source_id b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e
harvest_source_title Fairdata-Metax