Kuoreen mallinnetut poikastuotantoalueet Suomen rannikolla / VELMU

Kartassa on kuvattu kuoreen poikastuotantoalueet Suomen rannikolla. Poikastuotantoalueet on mallinnettu Gaussisin prosessein vuosina 2007–2014 kerättyjen kalanpoikashavaintojen ja paikkatietomuodossa olevien ennustemuuttujien perusteella. Aineiston spatiaalinen resoluutio on 50 m ja se on rasterimuotoinen (GeoTIFF). Kartta soveltuu alueen kalojen lisääntymisalueiden yleiseen kuvaamiseen sekä rannikkoalueiden käytön ja hoidon suunnitteluun. Kartta soveltuu antamaan yleiskuvan kuoreen poikastuontoalueiden laajuudesta ja sijainnista sekä poikastuotannon määrästä Suomen rannikkoalueella. Sitä voidaan käyttää rannikkovyöhykkeen suunnittelun, kaavoituksen yms. lisätietona, sillä lisääntymisalueiden tunteminen helpottaa osaltaan rannikkoalueen käytön suunnittelua ja suojelua. Kartta ei sovellu paikallisen tason tarkkoihin lisääntymisalueselvityksiin.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://etsin.fairdata.fi/dataset/4da6fc64-2021-461a-8f3c-a332828e62bb
Laatija Meri Kallasvuo
Ylläpitäjä Luonnonvarakeskus
Viimeksi päivitetty kesäkuuta 30, 2023, 09:27 (UTC)
Luotu kesäkuuta 30, 2023, 09:27 (UTC)
Julkaisupäivämäärä 2015-08-31
harvest_object_id 951864f1-6175-4de9-a770-50543e0c6a26
harvest_source_id b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e
harvest_source_title Fairdata-Metax