Löytyi 56 aineistoa

Suodata tuloksia
 • Suomen maannostietokanta, 2016

  Suomen maannostietokanta versio 1.1 on Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tuottama aineisto. Maannostietokanta sisältää valtakunnallista aineistoa...
 • DTW-kosteusindeksikartta, 2m, 2023

  DTW (depth-to-water) kosteusindeksikartta (Murphy et al. 2007, 2008, 2009) on laskettu korkeusmallin ja sen perusteella määritettyjen uomaverkostojen pohjalta. Uomaverkostoja on...
 • INSPIRE Seurantatiedot riistakannoista 2007-2012

  Koosteet keskeisimpien riistalajien levinneisyydestä Riistaeläinten runsaudenseuranta on riistantutkimuksen ja metsästäjäkunnan yhteistoimintaa. Eri riistaeläinryhmille on...
 • INSPIRE Kalavarojen arviointi 2020

  Aineistossa esitetään 22 kalalajin sekä 2 rapulajin esiintyminen Suomessa. Rapulajeista toinen, täplärapu, kuuluu EU:n vieraslajiasetuksen mukaisiin EU:n kannalta haitallisiin...
 • Satelliittiseuranta-aineisto suomalaisten troolialusten kalastusalueista Itäm...

  Merialueen kaupallisessa kalastuksessa käytettyihin kaikkiin vähintään 12 metrin pituisiin kalastusaluksiin on ollut vuodesta 2009 alkaen velvoite asentaa toimiva...
 • Suurpetohavainnot tietovarantona

  Suurpetojen seurannan yksi tärkeimmistä työkaluista on suurpetohavainnot. Korkeatasoisten havaintojen tekeminen mahdollistaa omalta osaltaan laadukkaiden arvioiden tuottamisen...
 • Matalat merenlahdet

  Paikkatietotaso ”Matalat merenlahdet” (shapefile) on luotu kevätkutuisten kalalajien, kuten ahvenen ja hauen, lisääntymisalueiden tarkasteluun koko Suomen rannikolla. Aineistoa...
 • Suomen BioSoil-maaperäaineisto

  Biosoil maaperäinventaarion (ICP forests - taso I - koealat) tarkoituksena oli arvioida maaperän kemiallista tilaa ja sen muutoksia ja toiseksi arvioida maaperän ominaisuuksia,...
 • DTW-kosteusindeksikartta, 2m, 2020

  DTW (depth-to-water) kosteusindeksikartta (Murphy et al. 2007, 2008, 2009) on laskettu korkeusmallin ja sen perusteella määritettyjen uomaverkostojen pohjalta. Uomaverkostoja on...
 • Puuston hiilivaraston kokonaismäärää metsätalousmaalla, 16m, 2017

  Aineisto kuvaa puuston hiilivaraston kokonaismäärää metsätalousmaalla. Kartta perustuu monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) puuston biomassateemakarttoihin,...
 • Puuston hiilivaraston muutos metsätalousmaalla, 16m, 2009–2015

  Aineisto kuvaa puuston hiilivaraston muutosta metsätalousmaalla. Kartta perustuu monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) puuston biomassateemakarttoihin, jotka...
 • Kuhan suomunäytteet Suomenlahdelta ja Saaristomereltä

  1) ELYn alunperin keräämiä kuhan suomunäytteitä itäiseltä Suomenlahdelta vuosilta 2002-2004. Näytteitä on yhteensä 1500 - 2000 kpl. Käytetty RKTL:ssä kuhakantojen geneettiseen...
 • Kuhattomien kuhaistutusjärvien kuhasaalisnäytteet

  Vuosina 1983 - 1988 istutettiin kesänvanhoja kuhanpoikasia 10 ennestään kuhattomaan järveen (Sulkavanjärvi, Suur-Säyneinen, Hanhijärvi, Ylä-Enonvesi, Nerosjärvi, Kuohijärvi,...
 • Lohjanjärven kuhakantanäytteitä 1962 - 2003

  Lohjanjärven kuhatutkimuksiisn vuosina 1995-2004 kerättyjä kuhan saalisnäytteitä (suomuja). Vuosina 1995-2001 kerätyt näytteet edustavat pääasiassa vuosiluokkia 1991-1995, joita...
 • Lohjanjärven kuhan ja taimennen ravintonäytteet

  Lohjanjärven kuhan ja taimenen ravintoanalyysien tulokset vuosilta 1985 ja 1986 Kalojen ravinnon koostumus
 • Metsien tuulituhoriskikartta, 16m, 2017

  Aineisto kuvaa Suomen metsien herkkyyttä tuulituhoille. Kartta perustuu valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) tuhohavainnoista tehtyyn tilastolliseen malliin sekä Luken,...
 • Maa-alueiden eroosioherkkyys, 2021

  Maa-alueiden eroosioherkkyysaineisto kuvaa pintamaan keskimääräistä herkkyyttä vesieroosiolle (t/ha/v). Aineisto perustuu RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) - malliin...
 • Peltomaiden eroosioherkkyys, 2021

  Peltomaiden eroosioherkkyysaineisto kuvaa peltojen pintamaan keskimääräistä herkkyyttä vesieroosiolle (kg/ha/v). Aineisto perustuu RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) -...
 • Peltomaiden potentiaalinen eroosio, 2021

  Peltomaiden potentiaalinen eroosio -aineisto kuvaa peltojen pintamaan keskimääräistä vesieroosiota (kg/ha/v) tilanteessa, jossa pellot ovat avokesannolla. Aineisto perustuu...
 • Metsien tuulituhoriskikartta, 16m, 2015

  Aineisto kuvaa Suomen metsien herkkyyttä tuulituhoille. Kartta perustuu valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) tuhohavainnoista tehtyyn tilastolliseen malliin sekä Luken,...
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).