Kampelan- ja piikkikampelanpoikasten esiintymiskartoitukset vuosina 2009-2014 Suomen lounaisrannikolla / VELMU

Kampela- ja piikkikampelapoikasten esiintymistä kartoitettiin VELMU- ja MARMONI-projekteissa 2010-2014 Suomen lounaisrannikolla yhteensä 103 tutkimusalalla. Lähes kaikki tutkimusalat ovat hiekkapohjaisia. Kartoituksia on tehty sekä keväisin (talvehtineet 1+ juveniilit) että syksyisin (kesänvanhat 0+ poikaset). Kartoitusmenetelmänä käytettiin pääasiassa rantaan vedettävää, pohjassakulkevaa poikasnuottaa. Vuonna 2010 kokeiltiin kaikilla aloilla myös työntöhaavia (pushnet). Sivusaaliina saatiin tietoja myös mm. särkikalojen, tokkojen ja piikkikalojen poikasvaiheiden esiintymisestä. artoitusaineistoa on käytetty Itämeren tilaa kuvaavan indikaattorin kehitystyössä sekä selvitettäessä kalojen tärkeitä rannikkohabitaatteja. Aineisto sopii tautatiedoksi rannikkoalueiden suunnitteluun.

Menetelmäkuvaus

Kampela- ja piikkikampelapoikasten esiintymistä kartoitettiin VELMU- ja MARMONI-projekteissa 2010-2014 Suomen lounaisrannikolla yhteensä 103 tutkimusalalla. Tutkimusaloiksi valittiin pääasiassa hiekkapohjaisia ranta-alueita, mutta myös sorapohjilta kerättiin näytteitä. Kartoituksia tehtiin sekä keväisin (talvehtineet 1+ juveniilit) että syksyisin (kesänvanhat 0+ poikaset). Kartoitusmenetelmänä käytettiin pääasiassa rantaan vedettävää, pohjassakulkevaa poikasnuottaa. Vuonna 2010 kokeiltiin kaikilla aloilla myös työntöhaavia (pushnet). Sivusaaliina saatiin tietoja myös mm. särkikalojen, tokkojen ja piikkikalojen poikasvaiheiden esiintymisestä.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://etsin.fairdata.fi/dataset/f2a11bff-a1d7-42a6-b905-0dcdb167fa26
Laatija Meri Kallasvuo
Ylläpitäjä Luonnonvarakeskus
Viimeksi päivitetty kesäkuuta 30, 2023, 09:27 (UTC)
Luotu kesäkuuta 30, 2023, 09:27 (UTC)
Julkaisupäivämäärä 2022-12-15
harvest_object_id e67b9031-ea6c-4c08-a755-3c767b6ceaaf
harvest_source_id b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e
harvest_source_title Fairdata-Metax