Oulujärven muikkusaaliit 1974-2020

Tämä aineisto sisältää vuosittain Oulujärven muikulle (Coregonus albula) koostetut saalistilastot sekä populaatioanalyysin tuottamat arviot kalastettavan muikkukannan biomassasta ja kalastuskuolleisuudesta. Aineisto pohjautuu Oulujärven kalataloustarkkailuun osallistuvien kirjanpitokalastajien keräämiin saalistietoihin sekä Härkönen ym. 2023 (https://jukuri.luke.fi/handle/10024/553371) toteuttamiin analyyseihin.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://etsin.fairdata.fi/dataset/e22528f3-579b-4c71-84f6-fdfce129aa40
Laatija Laura Härkönen, Pekka Hyvärinen
Ylläpitäjä Luonnonvarakeskus
Viimeksi päivitetty huhtikuuta 23, 2024, 06:49 (UTC)
Luotu huhtikuuta 23, 2024, 06:49 (UTC)
Julkaisupäivämäärä 2024-03-04
harvest_object_id 135e9f25-0044-4d5d-bea2-c7b9646a8806
harvest_source_id b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e
harvest_source_title Fairdata-Metax