Oulujärven kuhasaaliit 1974-2021

Tämä aineisto sisältää vuosittain Oulujärven kuhalle (Sander lucioperca) koostetut saalistilastot sekä populaatioanalyysin tuottamat arviot kalastettavan kuhakannan biomassasta ja kalastuskuolleisuudesta. Aineisto pohjautuu Oulujärven kalataloustarkkailuun osallistuvien kirjanpitokalastajien keräämiin saalistietoihin sekä Härkönen ym. 2023 (https://jukuri.luke.fi/handle/10024/553371) toteuttamiin analyyseihin.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://etsin.fairdata.fi/dataset/c83bb3be-0a74-48bb-b84f-3924233b348c
Laatija Laura Härkönen, Pekka Hyvärinen
Ylläpitäjä Luonnonvarakeskus
Viimeksi päivitetty maaliskuuta 4, 2024, 14:26 (UTC)
Luotu maaliskuuta 4, 2024, 14:26 (UTC)
Julkaisupäivämäärä 2024-03-04
harvest_object_id 77ecf2b3-2f4b-4b15-a02c-8621454b3680
harvest_source_id b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e
harvest_source_title Fairdata-Metax