Oulujärven siikasaaliit 1974-2020

Tämä aineisto sisältää vuosittain Oulujärven siialle (Coregonus lavaretus) koostetut saalistilastot sekä populaatioanalyysin tuottamat arviot kalastettavan siikakannan biomassasta ja kalastuskuolleisuudesta. Aineisto pohjautuu Oulujärven kalataloustarkkailuun osallistuvien kirjanpitokalastajien keräämiin saalistietoihin sekä Härkönen ym. 2023 (https://jukuri.luke.fi/handle/10024/553371) toteuttamiin analyyseihin.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://etsin.fairdata.fi/dataset/d8ecb9e3-cc1c-4953-b228-1d9fab81285a
Laatija Laura Härkönen, Pekka Hyvärinen
Ylläpitäjä Luonnonvarakeskus
Viimeksi päivitetty huhtikuuta 23, 2024, 06:49 (UTC)
Luotu huhtikuuta 23, 2024, 06:49 (UTC)
Julkaisupäivämäärä 2024-03-04
harvest_object_id 5814b1a7-cee9-4e21-8b8c-75df56ff1655
harvest_source_id b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e
harvest_source_title Fairdata-Metax