Oulujärven kuoresaaliit 1974-2017

Tämä aineisto sisältää vuosittain Oulujärven kuoreelle (Osmerus eperlanus) koostetut saalistilastot sekä populaatioanalyysin tuottamat arviot kalastettavan kuorekannan biomassasta ja kalastuskuolleisuudesta. Aineisto pohjautuu Oulujärven kalataloustarkkailuun osallistuvien kirjanpitokalastajien keräämiin saalistietoihin sekä Härkönen ym. 2023 (https://jukuri.luke.fi/handle/10024/553371) toteuttamiin analyyseihin.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://etsin.fairdata.fi/dataset/fad9c5df-6ad6-4b0c-8412-e8b977ff7713
Laatija Laura Härkönen, Pekka Hyvärinen
Ylläpitäjä Luonnonvarakeskus
Viimeksi päivitetty huhtikuuta 23, 2024, 06:49 (UTC)
Luotu huhtikuuta 23, 2024, 06:49 (UTC)
Julkaisupäivämäärä 2024-03-04
harvest_object_id 5843c933-944d-467f-bc9c-f927e6f4d073
harvest_source_id b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e
harvest_source_title Fairdata-Metax