Peltomaiden eroosioherkkyys, 2021

Peltomaiden eroosioherkkyysaineisto kuvaa peltojen pintamaan keskimääräistä herkkyyttä vesieroosiolle (kg/ha/v). Aineisto perustuu RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) - malliin ja se kattaa lähes kaikki Suomen pellot 2×2 m tarkkuudella. Laskennassa on otettu huomioon sadannan (R), maaperän (K) ja rinteen pituuden (L), rinteen jyrkkyyden (S) vaikutus eroosioon, mutta kasvillisuutta tai ihmistoimia ei ole otettu huomioon (C =1ja P=1). Sadannan vaikutus perustuu sadantamittauksiin vuosilta 2007–2013. Aineisto on spatiaalisesti konsistentti ja se mahdollistaa eroosioherkkyyden vertailun eri alueiden välillä, mutta todellisen eroosion suuruuden arvioimiseksi aineistoa on skaalattava sopivilla C- ja P-tekijän arvoilla.

Aineistosta on johdettu peltomaiden potentiaalinen eroosioaineisto (10×10 m) ja kaikille maa-alueille on erikseen tuotettu maa-alueiden eroosioherkkyysaineisto (2×2 m).

Koordinaattijärjestelmä: ETRS89 / ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)

Aineiston tarkempi kuvaus: Räsänen, T.A., Tähtikarhu, M., Uusi-Kämppä, J., Piirainen, S., Turola, E., 2023. Evaluation of RUSLE and spatial assessment of agricultural soil erosion in Finland. Geoderma Regional, 32, e00610, https://doi.org/10.1016/j.geodrs.2023.e00610.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://etsin.fairdata.fi/dataset/2faf2ddf-bf34-4683-8882-82fe01eea6f6
Laatija Luonnonvarakeskus, Timo Räsänen
Ylläpitäjä CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Viimeksi päivitetty syyskuuta 8, 2023, 10:34 (UTC)
Luotu syyskuuta 8, 2023, 10:34 (UTC)
Julkaisupäivämäärä 2021-09-22
harvest_object_id af62c04b-dea5-444c-b7d5-9588625977e6
harvest_source_id b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e
harvest_source_title Fairdata-Metax