Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2021

Luonnonvarakeskuksen (Luke) valtakunnan metsien monilähteisessä inventoinnissa (MVMI) tuotetut karttamuotoiset metsävaratiedot vuodelle 2021. Inventointi perustuu maastotietoihin, satelliittikuviin ja muuhun numeeriseen paikkatietoon. Suurimpaan osaan maata on tuotettu 10 kattavaa karttateemajoukkoa ja Lappiin 9. Inventoinnissa on 45 teemaa, puutavaralajitilavuuksien lisäksi puulajeittaiset ja puusto-ositteittaiset biomassat. Jatkossa uudet teemat tuotetaan yhden tai kahden vuoden välein. Karttamuotoiset aineistot ovat rasterimuodossa 16m x 16m hilassa ETRS-TM35FIN-koordinaattijärjestelmässä. Aineistot kattavat metsätalouden maan (VMI-maaluokista metsä-, kitu- ja joutomaan). Tässä aineistossa muu maa ja vesialueet on rajattu pois käyttäen maastotietokannan elementtejä, jotka lähinnä vastaavat VMI:n muita maaluokkia kuin metsä-, kitu- ja joutomaata.

Teemat: * Biomassa, kuusi, elävät oksat 2021 (10 kg/ha) * Biomassa, kuusi, hukkapuuosa 2021 (10 kg/ha) * Biomassa, kuusi, juuret, d > 1 cm 2021 (10 kg/ha) * Biomassa, kuusi, kanto 2021 (10 kg/ha) * Biomassa, kuusi, kuolleet oksat 2021 (10 kg/ha) * Biomassa, kuusi, kuorellinen runkopuu 2021 (10 kg/ha) * Biomassa, kuusi, neulaset 2021 (10 kg/ha) * Biomassa, lehtipuut, elävät oksat 2021 (10 kg/ha) * Biomassa, lehtipuut, hukkapuuosa 2021 (10 kg/ha) * Biomassa, lehtipuut, juuret, d > 1 cm 2021 (10 kg/ha) * Biomassa, lehtipuut, kanto 2021 (10 kg/ha) * Biomassa, lehtipuut, kuolleet oksat 2021 (10 kg/ha) * Biomassa, lehtipuut, kuorellinen runkopuu 2021 (10 kg/ha) * Biomassa, lehtipuut, lehvästö 2021 (10 kg/ha) * Biomassa, mänty, elävät oksat 2021 (10 kg/ha) * Biomassa, mänty, hukkapuuosa 2021 (10 kg/ha) * Biomassa, mänty, juuret, d > 1 cm 2021 (10 kg/ha) * Biomassa, mänty, kanto 2021 (10 kg/ha) * Biomassa, mänty, kuolleet oksat 2021 (10 kg/ha) * Biomassa, mänty, kuorellinen runkopuu 2021 (10 kg/ha) * Biomassa, mänty, neulaset 2021 (10 kg/ha) * Kasvupaikan päätyyppi 2021 (1-4) * Kasvupaikka 2021 (1-10) * Maaluokka 2021 (1-3) * Maaluokka FAOn FRA-määritelmän mukaan 2021 (1-4) * Puuston ikä 2021 (vuosi) * Puuston keskiläpimitta 2021 (cm) * Puuston keskipituus 2021 (dm) * Puuston latvuspeittävyys, koko puusto 2021 (%) * Puuston latvuspeittävyys, lehtipuut 2021 (%) * Puuston pohjapinta-ala 2021 (m2/ha) * Tietolähdeindeksi, MVMI 2021 * Tilavuus, koivu 2021 (m3/ha) * Tilavuus, koivu kuitupuu 2021 (m3/ha) * Tilavuus, koivu tukkipuu 2021 (m3/ha) * Tilavuus, kuusi 2021 (m3/ha) * Tilavuus, kuusi kuitupuu 2021 (m3/ha) * Tilavuus, kuusi tukkipuu 2021 (m3/ha) * Tilavuus, muu lehtipuu 2021 (m3/ha) * Tilavuus, muu lehtipuu kuitupuu 2021 (m3/ha) * Tilavuus, muu lehtipuu tukkipuu 2021 (m3/ha) * Tilavuus, mänty 2021 (m3/ha) * Tilavuus, mänty kuitupuu 2021 (m3/ha) * Tilavuus, mänty tukkipuu 2021 (m3/ha) * Tilavuus, puusto yhteensä 2021 (m3/ha)

Pikseliarvot ovat yllä olevan taulukon mukaisia suureita, paitsi: * 32766 on puuttuva tieto: pikseli on metsää mutta sille ei ole satelliittikuvapeittoa * 32767 on nodata: pikseli ei ole metsää, eli on metsätulkinnan ulkopuolella

Lisätietoja: https://www.luke.fi/fi/seurannat/valtakunnan-metsien-inventointi-vmi

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://etsin.fairdata.fi/dataset/0c1ea04e-5ee3-410e-a954-1be27bda57d4
Laatija Luonnonvarakeskus
Ylläpitäjä CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Viimeksi päivitetty toukokuuta 29, 2024, 09:44 (UTC)
Luotu huhtikuuta 23, 2024, 06:50 (UTC)
Julkaisupäivämäärä 2024-04-04
harvest_object_id 8630ed8b-d12a-4679-a45f-e2caf45bc295
harvest_source_id b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e
harvest_source_title Fairdata-Metax