Maa-alueiden eroosioherkkyys, 2021

Maa-alueiden eroosioherkkyysaineisto kuvaa pintamaan keskimääräistä herkkyyttä vesieroosiolle (t/ha/v). Aineisto perustuu RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) - malliin ja se kattaa kaikki Suomen maa-alueet 2×2 m tarkkuudella. Laskennassa on otettu huomioon sadannan (R), maaperän (K) ja rinteen pituuden (L) ja rinteen jyrkkyyden (S) vaikutus eroosioon, mutta kasvillisuutta tai ihmistoimia ei ole otettu huomioon (C=1 ja P=1). Sadannan vaikutus perustuu sadantamittauksiin vuosilta 2007–2013. Aineisto on spatiaalisesti konsistentti ja se mahdollistaa eroosioherkkyyden vertailun eri alueiden välillä, mutta todellisen eroosion suuruuden arvioimiseksi aineistoa on skaalattava sopivilla C- ja P-tekijän arvoilla.

Aineistossa käytettyjen RUSLE-tekijöiden tarkempi kuvaus: Räsänen, T.A., Tähtikarhu, M., Uusi-Kämppä, J., Piirainen, S., Turola, E., 2023. Evaluation of RUSLE and spatial assessment of agricultural soil erosion in Finland. Geoderma Regional, 32, e00610, https://doi.org/10.1016/j.geodrs.2023.e00610. Maa-alueiden eroosioherkkyysaineistossa ei ole huomioitu peltojen reunoja ja ojia LS-tekijän laskennassa kuten Räsänen ym (2023 ) -artikkelissa.

Peltomaille on tuotettu erikseen eroosioherkkyys (2×2 m)- ja potentiaalinen eroosioaineisto (10×10 m).

Aineiston ylläpito: Timo Räsänen (Luke), etunimi.sukunimi@luke.fi

Koordinaattijärjestelmä: ETRS89 / ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://etsin.fairdata.fi/dataset/4bda7e88-d143-4f44-bddb-28053088268c
Laatija Luonnonvarakeskus, Karelia, Timo Räsänen
Ylläpitäjä CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Viimeksi päivitetty syyskuuta 8, 2023, 10:34 (UTC)
Luotu syyskuuta 8, 2023, 10:34 (UTC)
Julkaisupäivämäärä 2021-09-22
harvest_object_id e64be708-1b83-4920-a4c8-d370d413463b
harvest_source_id b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e
harvest_source_title Fairdata-Metax