Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2013

Luonnonvarakeskuksen (Luke) valtakunnan metsien monilähteisessä inventoinnissa (MVMI) tuotetut karttamuotoiset metsävaratiedot vuodelle 2013. Inventointi perustuu maastotietoihin, satelliittikuviin ja muuhun numeeriseen paikkatietoon. Suurimpaan osaan maata on tuotettu 7 kattavaa karttateemajoukkoa ja Lappiin 5. Inventoinnissa on 45 teemaa, puutavaralajitilavuuksien lisäksi puulajeittaiset ja puusto-ositteittaiset biomassat. Karttamuotoiset aineistot ovat rasterimuodossa 16m x 16m hilassa ETRS-TM35FIN-koordinaattijärjestelmässä. Aineistot kattavat metsätalouden maan (VMI-maaluokista metsä-, kitu- ja joutomaan). Tässä aineistossa muu maa ja vesialueet on rajattu pois käyttäen maastotietokannan elementtejä, jotka lähinnä vastaavat VMI:n muita maaluokkia kuin metsä-, kitu- ja joutomaata.

Teemat: * Biomassa, kuusi, elävät oksat 2013 (10 kg/ha) * Biomassa, kuusi, hukkapuuosa 2013 (10 kg/ha) * Biomassa, kuusi, juuret, d > 1 cm 2013 (10 kg/ha) * Biomassa, kuusi, kanto 2013 (10 kg/ha) * Biomassa, kuusi, kuolleet oksat 2013 (10 kg/ha) * Biomassa, kuusi, kuorellinen runkopuu 2013 (10 kg/ha) * Biomassa, kuusi, neulaset 2013 (10 kg/ha) * Biomassa, lehtipuut, elävät oksat 2013 (10 kg/ha) * Biomassa, lehtipuut, hukkapuuosa 2013 (10 kg/ha) * Biomassa, lehtipuut, juuret, d > 1 cm 2013 (10 kg/ha) * Biomassa, lehtipuut, kanto 2013 (10 kg/ha) * Biomassa, lehtipuut, kuolleet oksat 2013 (10 kg/ha) * Biomassa, lehtipuut, kuorellinen runkopuu 2013 (10 kg/ha) * Biomassa, lehtipuut, lehvästö 2013 (10 kg/ha) * Biomassa, mänty, elävät oksat 2013 (10 kg/ha) * Biomassa, mänty, hukkapuuosa 2013 (10 kg/ha) * Biomassa, mänty, juuret, d > 1 cm 2013 (10 kg/ha) * Biomassa, mänty, kanto 2013 (10 kg/ha) * Biomassa, mänty, kuolleet oksat 2013 (10 kg/ha) * Biomassa, mänty, kuorellinen runkopuu 2013 (10 kg/ha) * Biomassa, mänty, neulaset 2013 (10 kg/ha) * Kasvupaikan päätyyppi 2013 (1-4) * Kasvupaikka 2013 (1-10) * Maaluokka 2013 (1-3) * Maaluokka FAOn FRA-määritelmän mukaan 2013 (1-4) * Puuston ikä 2013 (vuosi) * Puuston keskiläpimitta 2013 (cm) * Puuston keskipituus 2013 (dm) * Puuston latvuspeittävyys, koko puusto 2013 (%) * Puuston latvuspeittävyys, lehtipuut 2013 (%) * Puuston pohjapinta-ala 2013 (m2/ha) * Tietolähdeindeksi, MVMI 2013 * Tilavuus, koivu 2013 (m3/ha) * Tilavuus, koivu kuitupuu 2013 (m3/ha) * Tilavuus, koivu tukkipuu 2013 (m3/ha) * Tilavuus, kuusi 2013 (m3/ha) * Tilavuus, kuusi kuitupuu 2013 (m3/ha) * Tilavuus, kuusi tukkipuu 2013 (m3/ha) * Tilavuus, muu lehtipuu 2013 (m3/ha) * Tilavuus, muu lehtipuu kuitupuu 2013 (m3/ha) * Tilavuus, muu lehtipuu tukkipuu 2013 (m3/ha) * Tilavuus, mänty 2013 (m3/ha) * Tilavuus, mänty kuitupuu 2013 (m3/ha) * Tilavuus, mänty tukkipuu 2013 (m3/ha) * Tilavuus, puusto yhteensä 2013 (m3/ha)

Pikseliarvot ovat yllä olevan taulukon mukaisia suureita, paitsi: * 32766 on puuttuva tieto: pikseli on metsää mutta sille ei ole satelliittikuvapeittoa * 32767 on nodata: pikseli ei ole metsää, eli on metsätulkinnan ulkopuolella

Lisätietoja: https://www.luke.fi/fi/seurannat/valtakunnan-metsien-inventointi-vmi

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://etsin.fairdata.fi/dataset/217ed9c9-1faf-4db4-99b5-02508a890ec5
Laatija Luonnonvarakeskus
Ylläpitäjä CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Viimeksi päivitetty toukokuuta 29, 2024, 09:44 (UTC)
Luotu toukokuuta 29, 2024, 09:44 (UTC)
Julkaisupäivämäärä 2024-05-23
harvest_object_id 64821084-0167-465d-91bd-4c3315e29a00
harvest_source_id b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e
harvest_source_title Fairdata-Metax