Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2009

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) valtakunnan metsien monilähteisessä inventoinnissa (MVMI) tuotetut karttamuotoiset metsävaratiedot vuodelle 2009. Inventointi perustuu maastotietoihin, satelliittikuviin ja muuhun numeeriseen paikkatietoon. Suurimpaan osaan maata on tuotettu 5 kattavaa karttateemajoukkoa ja Lappiin 4. Inventoinnissa on 44 teemaa, puutavaralajitilavuuksien lisäksi puulajeittaiset ja puusto-ositteittaiset biomassat. Karttamuotoiset aineistot ovat rasterimuodossa 20m x 20m hilassa ETRS-TM35FIN-koordinaattijärjestelmässä. Aineistot kattavat metsätalouden maan (VMI-maaluokista metsä-, kitu- ja joutomaan). Tässä aineistossa muu maa ja vesialueet on rajattu pois käyttäen maastotietokannan elementtejä, jotka lähinnä vastaavat VMI:n muita maaluokkia kuin metsä-, kitu- ja joutomaata.

Teemat: * Biomassa, kuusi, elävät oksat 2009 (10 kg/ha) * Biomassa, kuusi, hukkapuuosa 2009 (10 kg/ha) * Biomassa, kuusi, juuret, d > 1 cm 2009 (10 kg/ha) * Biomassa, kuusi, kanto 2009 (10 kg/ha) * Biomassa, kuusi, kuolleet oksat 2009 (10 kg/ha) * Biomassa, kuusi, kuorellinen runkopuu 2009 (10 kg/ha) * Biomassa, kuusi, neulaset 2009 (10 kg/ha) * Biomassa, lehtipuut, elävät oksat 2009 (10 kg/ha) * Biomassa, lehtipuut, hukkapuuosa 2009 (10 kg/ha) * Biomassa, lehtipuut, juuret, d > 1 cm 2009 (10 kg/ha) * Biomassa, lehtipuut, kanto 2009 (10 kg/ha) * Biomassa, lehtipuut, kuolleet oksat 2009 (10 kg/ha) * Biomassa, lehtipuut, kuorellinen runkopuu 2009 (10 kg/ha) * Biomassa, lehtipuut, lehvästö 2009 (10 kg/ha) * Biomassa, mänty, elävät oksat 2009 (10 kg/ha) * Biomassa, mänty, hukkapuuosa 2009 (10 kg/ha) * Biomassa, mänty, juuret, d > 1 cm 2009 (10 kg/ha) * Biomassa, mänty, kanto 2009 (10 kg/ha) * Biomassa, mänty, kuolleet oksat 2009 (10 kg/ha) * Biomassa, mänty, kuorellinen runkopuu 2009 (10 kg/ha) * Biomassa, mänty, neulaset 2009 (10 kg/ha) * Kasvupaikan päätyyppi 2009 (1-4) * Kasvupaikka 2009 (1-8) * Maaluokka 2009 (1-3) * Puuston ikä 2009 (vuosi) * Puuston keskiläpimitta 2009 (cm) * Puuston keskipituus 2009 (dm) * Puuston latvuspeittävyys, koko puusto 2009 (%) * Puuston latvuspeittävyys, lehtipuut 2009 (%) * Puuston pohjapinta-ala 2009 (m2/ha) * Tietolähdeindeksi, MVMI 2009 * Tilavuus, koivu 2009 (m3/ha) * Tilavuus, koivu kuitupuu 2009 (m3/ha) * Tilavuus, koivu tukkipuu 2009 (m3/ha) * Tilavuus, kuusi 2009 (m3/ha) * Tilavuus, kuusi kuitupuu 2009 (m3/ha) * Tilavuus, kuusi tukkipuu 2009 (m3/ha) * Tilavuus, muu lehtipuu 2009 (m3/ha) * Tilavuus, muu lehtipuu kuitupuu 2009 (m3/ha) * Tilavuus, muu lehtipuu tukkipuu 2009 (m3/ha) * Tilavuus, mänty 2009 (m3/ha) * Tilavuus, mänty kuitupuu 2009 (m3/ha) * Tilavuus, mänty tukkipuu 2009 (m3/ha) * Tilavuus, puusto yhteensä 2009 (m3/ha)

Pikseliarvot ovat yllä olevan taulukon mukaisia suureita, paitsi: * 32766 on puuttuva tieto: pikseli on metsää mutta sille ei ole satelliittikuvapeittoa * 32767 on nodata: pikseli ei ole metsää, eli on metsätulkinnan ulkopuolella

Lisätietoja: https://www.luke.fi/fi/seurannat/valtakunnan-metsien-inventointi-vmi

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://etsin.fairdata.fi/dataset/57365299-5184-4d64-8a60-4065d53ea22e
Laatija Luonnonvarakeskus
Ylläpitäjä CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Viimeksi päivitetty toukokuuta 29, 2024, 09:44 (UTC)
Luotu toukokuuta 29, 2024, 09:44 (UTC)
Julkaisupäivämäärä 2024-05-23
harvest_object_id bb246ed9-0641-4cd6-ac32-c4fc1b7e35d2
harvest_source_id b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e
harvest_source_title Fairdata-Metax