Peltomaiden potentiaalinen eroosio, 2021

Peltomaiden potentiaalinen eroosio -aineisto kuvaa peltojen pintamaan keskimääräistä vesieroosiota (kg/ha/v) tilanteessa, jossa pellot ovat avokesannolla. Aineisto perustuu RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) -malliin ja se kattaa lähes kaikki Suomen pellot 10×10 m tarkkuudella. Laskennassa on otettu huomioon sadannan (R), maaperän (K), rinteen pituuden (L), rinteen jyrkkyyden (S) ja avokesannon (C=0.5) vaikutus eroosioon, mutta muita ihmistoimia ei ole otettu huomioon (P). Sadannan vaikutus perustuu sadantamittauksiin vuosilta 2007–2013.

Aineisto on johdettu peltomaiden eroosioherkkyysaineistosta (2×2 m).

Koordinaattijärjestelmä: ETRS89 / ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)

Aineiston tarkempi kuvaus: Räsänen, T.A., Tähtikarhu, M., Uusi-Kämppä, J., Piirainen, S., Turola, E., 2023. Evaluation of RUSLE and spatial assessment of agricultural soil erosion in Finland. Geoderma Regional, 32, e00610, https://doi.org/10.1016/j.geodrs.2023.e00610.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://etsin.fairdata.fi/dataset/2cedf3a5-667b-4d71-9209-93ddbb49148f
Laatija Luonnonvarakeskus, Timo Räsänen
Ylläpitäjä CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Viimeksi päivitetty syyskuuta 8, 2023, 10:34 (UTC)
Luotu syyskuuta 8, 2023, 10:34 (UTC)
Julkaisupäivämäärä 2021-09-22
harvest_object_id cf667f30-9c7f-45ad-ab5f-e18bf386dd1b
harvest_source_id b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e
harvest_source_title Fairdata-Metax