Puuston hiilivaraston muutos metsätalousmaalla, 16m, 2009–2015

Aineisto kuvaa puuston hiilivaraston muutosta metsätalousmaalla. Kartta perustuu monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) puuston biomassateemakarttoihin, jotka segmentointiin. Satelliittikuvien ajankohta on pääsääntöisesti vuosilta 2009 ja 2015. Tarkemmat tiedot lähtöaineistosta löytyvät MVMI-2009:n julkaisusta ja MVMI-2015 osalta .

Aineistokuvaukset löytyvät myös osoitteista ja . Julkaisussa on esitetty satelliittikuvien peittoalueet. MVMI-aineistojen tietolähdeindeksit löytyvät osoitteesta karttalehdittäin. Segmenttirajojen muodostamisessa käytettiin MVMI-2015 aineistoa.

Kartan arvot kuvaavat puuston hiilivaraston muutosta hiilenä (10 kg C/ha). Puuttuva tieto on arvoa 32766 ja muu kuin metsätalousmaa ja tausta 32767.

Hiilivaraston muutos on johdettu biomassateemakartoista, jotka sisältävät puuston maanpäällisen biomassan sekä kanto- ja juuribiomassan. Hiilen osuus on 0.5 kokonaisbiomassasta. Puuston hiilivaraston muutos on laskettu erotuksena MVMI-2015 ja MVMI-2009 segmentoitujen karttatasojen välillä. Tarkempi menetelmäkuvaus löytyy alla olevasta tutkimusartikkelista. Kartta kattaa alueen, jolta on saatavilla MVMI-2015 ja MVMI-2009 aineistojen satelliittikuvia.

Haakana, M., Tuominen, S., Heikkinen, J., Peltoniemi, M., Lehtonen A. (2023). Spatial patterns of biomass change across Finland in 2009–2015. ISPRS Open Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Volume 8, 2023, 100036.

Hila: 16*16m Koordinaattijärjestelmä: ETRS89 / ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://etsin.fairdata.fi/dataset/3ec92eaa-d644-4eb5-abaf-3fef4f713f89
Laatija Luonnonvarakeskus
Ylläpitäjä CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Viimeksi päivitetty marraskuuta 2, 2023, 12:41 (UTC)
Luotu syyskuuta 8, 2023, 10:34 (UTC)
Julkaisupäivämäärä 2023-06-21
harvest_object_id a33c4aa9-b7a4-4e30-bae2-410e73bec656
harvest_source_id b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e
harvest_source_title Fairdata-Metax