Hauen- ja särjenpoikasten esiintymiskartoitukset vuosina 2004-2011 Suomen lounais-ja etelärannikolla / VELMU

Hauen- ja särjen lisääntymisalueita (mäti ja pienpoikasvaiheet) kartoitettiin VELMU-projektissa Suomen lounais- ja etelärannikon kasvillisuusrannoilla yhteensä 336 pisteessä vuosina 2004-2011. Kartoitusmenetelmänä käytettiin valkolevy ja kauha - menetelmää. Sivusaaliina saatiin tietoja myös mm. muiden särkikalojen, mateen ja piikkikalojen mäti- ja poikasvaiheiden esiintymisestä. Kartoitusaineistoa on käytetty kalojen lisääntymishabitaattimallinnuksessa ja se sopii rannikkoalueiden suunnitteluun.

Menetelmäkuvaus

Hauen- ja särjen mätiä ja pienpoikasvaiheita kartoitettiin VELMU-projektissa Suomen lounais- ja etelärannikon kasvillisuusrannoilla yhteensä 336 pisteessä vuosina 2004-2011 valkolevy ja kauha - menetelmällä. Sivusaaliina saatiin tietoja myös mm. muiden särkikalojen, mateen ja piikkikalojen mäti- ja poikasvaiheiden esiintymisestä. Yksi näyteala koostui 100 m rantaviivasta, joka yleisimmin oli ruovikkorantaa. Se tutkittiin systemaattisesti valkolevyn kanssa ja poikasia pyydystettiin kauhalla lajintunnistuksen varmistamiseksi. Jos poikasia ei löytynyt, toistettiin näytteenotto 1-2 viikon kuluttua, yhteensä 4 kertaa vuosittain. Näytteenotot tehtiin touko-kesäkuussa vuosittain. Tulokseksi saatiin lajikohtaisesti poikasia esiintyi/ei esiintynyt.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://etsin.fairdata.fi/dataset/fc955bc3-b3a2-47a1-8790-da84295c1e3c
Laatija Meri Kallasvuo
Ylläpitäjä Luonnonvarakeskus
Viimeksi päivitetty kesäkuuta 30, 2023, 09:27 (UTC)
Luotu kesäkuuta 30, 2023, 09:27 (UTC)
Julkaisupäivämäärä 2022-12-15
harvest_object_id b9c1c304-829c-4a84-9d6b-6cebef33c8bb
harvest_source_id b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e
harvest_source_title Fairdata-Metax