Puuston hiilivaraston kokonaismäärää metsätalousmaalla, 16m, 2017

Aineisto kuvaa puuston hiilivaraston kokonaismäärää metsätalousmaalla. Kartta perustuu monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) puuston biomassateemakarttoihin, jotka segmentointiin. Satelliittikuvien ajankohta on pääsääntöisesti vuosilta 2017 – 2018, tarkemmat tiedot lähtöaineistosta löytyvät MVMI-2017:n dokumenteista (julkaisu), ja . Julkaisussa on esitetty satelliittikuvien peittoalueet, pilvialueita on paikattu tarvittaessa vanhemmalla aineistolla. MVMI:n tietolähdeindeksit löytyvät osoitteesta . Segmenttirajojen muodostamisessa käytettiin MVMI-2015 aineistoa.

Kartan arvot ovat puuston hiilivaraston määrä hiilenä (10 kg C/ha). Puuttuva tieto on arvoa 32766 ja muu kuin metsätalousmaa ja tausta 32767.

Hiilivaraston määrä on johdettu biomassateemakartoista, jotka sisältävät puuston maanpäällisen biomassan sekä kanto- ja juuribiomassan. Hiilen osuus on 0.5 kokonaisbiomassasta. Tarkempi menetelmäkuvaus löytyy alla olevasta tutkimusartikkelista. Julkaisussa data oli MVMI-2009 ja MVMI-2015, tässä MVMI-2017.

Haakana, M., Tuominen, S., Heikkinen, J., Peltoniemi, M., Lehtonen A. (2023). Spatial patterns of biomass change across Finland in 2009–2015. ISPRS Open Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Volume 8, 2023, 100036.

Hila: 16*16m Koordinaattijärjestelmä: ETRS89 / ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://etsin.fairdata.fi/dataset/f26b1e0b-977f-4fb8-90ce-a01be3b43194
Laatija Luonnonvarakeskus
Ylläpitäjä CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Viimeksi päivitetty marraskuuta 2, 2023, 12:41 (UTC)
Luotu syyskuuta 8, 2023, 10:34 (UTC)
Julkaisupäivämäärä 2023-06-21
harvest_object_id dbe46356-7995-4e2a-8e9c-ab858f58a5cb
harvest_source_id b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e
harvest_source_title Fairdata-Metax