Metsien tuulituhoriskikartta, 16m, 2015

Aineisto kuvaa Suomen metsien herkkyyttä tuulituhoille. Kartta perustuu valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) tuhohavainnoista tehtyyn tilastolliseen malliin sekä Luken, Metsäkeskuksen, Ilmatieteenlaitoksen, GTK:n ja Maanmittauslaitoksen avoimiin paikkatietoaineistoihin. Tuulituhoherkkyyteen kartalla vaikuttavat puuston pituus, metsikön pääpuulaji, edellisestä harvennuksesta kulunut aika, avoimet metsänreunat, kasvupaikan tuulisuus, kasvupaikan tyyppi, maaperän tyyppi ja paksuus sekä keskimääräinen lämpösumma.

Aineiston vuosi viitta kartassa käytettyjen metsämuuttujien aineiston vuoteen (monilähde-VMI/Luke).

Tarkka kuvaus aineiston tuottamisesta löytyy liitteen tutkimusartikkelista.

Hila: 16*16m Koordinaattijärjestelmä: ETRS89 / ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://etsin.fairdata.fi/dataset/6c05b7a8-349c-4c58-8bbb-e79dd5fee3df
Laatija Luonnonvarakeskus
Ylläpitäjä CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Viimeksi päivitetty syyskuuta 8, 2023, 10:34 (UTC)
Luotu syyskuuta 8, 2023, 10:34 (UTC)
Julkaisupäivämäärä 2021-11-11
harvest_object_id 6e086d41-f145-43c1-ba74-99b7ca83c27c
harvest_source_id b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e
harvest_source_title Fairdata-Metax