Kuhan-, ahvenen-, silakan-, kuoreen- ja tokkojen poikasten esiintymiskartoitukset vuosina 2007-2014 Suomen rannikolla / VELMU

Kuhan, ahvenen, silakan ja kuoreen poikasten esiintymistä kartoitettiin VELMU-projektissa 2007-2014 Suomen rannikolla. Aineistot on kerätty Gulf Olympia -tyyppisellä poikaspyydyksellä toukokuun ja heinäkuun alun välisenä aikana. Näytteenotto on kohdentunut ensisijaisesti rannikon läheisiin alueisiin. Näytteenoton ajankohdan ja näytteenottopaikkojen sijainnin vuoksi mallinnettu silakan lisääntymisalue ei sovellu syyskutuisen silakan lisääntymisalueiden arviointiin.

Kartoitushavainnot sopivat tarkempien kenttäkartoitusten suunnitteluun.

Menetelmäkuvaus: Kuhan, ahvenen, silakan ja kuoreen poikasten esiintymistä kartoitettiin VELMU-projektissa 2007-2014 Suomen rannikolla yhteensä 673 tutkimusalalla. Tutkimusalat sijoitettiin ryppäisiin, jotka kattoivat koko Suomen rannikon. Yhdellä merialueella kartoituksia suoritettiin yleensä vain yhtenä vuonna, mutta silloin kullakin alalla käytiin 2-4 kertaa kahden viikon välein keväisin. Kartoitusmenetelmänä käytettiin parittaisia, veneen keulaan kiinnitettäviä Gulf Olympia - poikashaaveja. Ala koostui 500 m pitkästä ajosta vakionopeudella (2.1 m/s) ja analyysejä varten parittaiset Gulf-näytteet, jotka otettiin 0.5 m ja 1 m syvyydestä, yhdistettiin. Näytteet säilöttiin ja lajintunnistus ja poikasten lukumäärän laskenta ja koon mittaus tapahtuivat myöhemmin laboratoriossa. Sivusaaliina saatiin tietoja myös mm. tokkojen poikasten esiintymisestä.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://etsin.fairdata.fi/dataset/be1dcdfb-aea0-4ff3-b3ec-4cb9c2d4fee1
Laatija Meri Kallasvuo
Ylläpitäjä Luonnonvarakeskus
Viimeksi päivitetty huhtikuuta 29, 2024, 06:00 (UTC)
Luotu kesäkuuta 30, 2023, 09:27 (UTC)
Julkaisupäivämäärä 2022-12-15
harvest_object_id 525112bd-b1b5-43ec-8330-ac37d54e8745
harvest_source_id b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e
harvest_source_title Fairdata-Metax