Metsien lumituhoriskikartta, 16m, 2017

Aineisto kuvaa Suomen metsien herkkyyttä lumituhoille. Kartta perustuu valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) tuhohavainnoista tehtyyn tilastolliseen malliin sekä Luken, Ilmatieteenlaitoksen ja Maanmittauslaitoksen paikkatietoaineistoihin.

Kartan arvot ovat todennäköisyyksiä (välillä 0-1), jotka on kerrottu tuhannella ja muutettu kokonaisluvuiksi.

Tarkka kuvaus aineiston tuottamisesta löytyy ao. tutkimusartikkelista. Artikkelin kuvauksesta poiketen tämä kartan laskennassa on lumikuorma-arvojen (muuttuja ”Snowload”) osalta käytetty maksimilumikuorman viiden vuoden toistuvuusarvoja.

Suvanto, S., Lehtonen, A., Nevalainen, S., Lehtonen, I., Viiri, H., Strandström, M., Peltoniemi, M. (2021). Mapping the probability of forest snow disturbances in Finland. P PLOS ONE 16(7): e0254876. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254876

Hila: 16*16m Koordinaattijärjestelmä: ETRS89 / ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://etsin.fairdata.fi/dataset/4a0bc3a3-ff54-497c-b253-1433c19616e5
Laatija Luonnonvarakeskus
Ylläpitäjä CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Viimeksi päivitetty huhtikuuta 29, 2024, 06:00 (UTC)
Luotu huhtikuuta 29, 2024, 06:00 (UTC)
Julkaisupäivämäärä 2021-11-11
harvest_object_id 511b8d90-45f4-447a-9139-869548bb4e86
harvest_source_id b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e
harvest_source_title Fairdata-Metax