Metsien tuulituhoriskikartta, 16m, 2017

Aineisto kuvaa Suomen metsien herkkyyttä tuulituhoille. Kartta perustuu valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) tuhohavainnoista tehtyyn tilastolliseen malliin sekä Luken, Metsäkeskuksen, Ilmatieteenlaitoksen, GTK:n ja Maanmittauslaitoksen avoimiin paikkatietoaineistoihin. Tuulituhoherkkyyteen kartalla vaikuttavat puuston pituus, metsikön pääpuulaji, edellisestä harvennuksesta kulunut aika, avoimet metsänreunat, kasvupaikan tuulisuus, kasvupaikan tyyppi, maaperän tyyppi ja paksuus sekä keskimääräinen lämpösumma.

Aineiston vuosi viitta kartassa käytettyjen metsämuuttujien aineiston vuoteen (monilähde-VMI/Luke). Vuoden 2017 aineistossa kartan arvot on kerrottuna tuhannella ja tallennettu kokonaislukuina tilan säästämiseksi.

Tarkka kuvaus aineiston tuottamisesta löytyy liitteen tutkimusartikkelista.

Hila: 16*16m Koordinaattijärjestelmä: ETRS89 / ETRS-TM35FIN (EPSG:3067)

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://etsin.fairdata.fi/dataset/f43cf74d-2632-42e4-8985-dd1438bcb081
Laatija Luonnonvarakeskus
Ylläpitäjä CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Viimeksi päivitetty syyskuuta 8, 2023, 10:34 (UTC)
Luotu syyskuuta 8, 2023, 10:34 (UTC)
Julkaisupäivämäärä 2021-11-11
harvest_object_id d2db4e3b-dad8-4c4e-b70d-6429a97117f5
harvest_source_id b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e
harvest_source_title Fairdata-Metax