Merikutuisen siian- ja muikunpoikasten esiintymiskartoitukset vuosina 2009-2013 Suomen rannikolla / VELMU ja Intersik

Merikutuisen siian ja muikun poikasalueita kartoitettiin Intersik-projektissa 2009-2011 Pohjanlahdella yhteensä 653 tutkimusalalla ja VELMU-projektissa 2009-2013 Suomen lounais- ja etelärannikolla yhteensä 64 tutkimusalalla. Kartoitusmenetelmänä käytettiin pääasiassa rantaan vedettävää kevyttä poikasnuottaa. Sivusaaliina saatiin tietoja myös mm. särkikalojen, tokkojen ja piikkikalojen poikasvaiheiden esiintymisestä. Kartoitusaineistoa on käytetty kalojen poikasalueshabitaattimallinnuksessa ja se sopii rannikkoalueiden suunnitteluun.

Menetelmäkuvaus

Merikutuisen siian ja muikun poikasten esiintymistä kartoitettiin Intersik-projektissa 2009-2011 Pohjanlahdella yhteensä 653 tutkimusalalla ja VELMU-projektissa 2009-2013 Suomen lounais- ja etelärannikolla yhteensä 64 tutkimusalalla. Tutkimusalat valittiin osittamalla avoimuuden ja pohjanlaadun mukaan, pyrkien välttämään jokisuita (vaellussiika) ja istutuspaikkoja. Näytteenotto alkoi keväisin heti jäiden lähdön jälkeen ja jatkui toukokuulle. Kartoitusmenetelmänä käytettiin pääasiassa rantaan vedettävää poikasnuottaa. Sivusaaliina saatiin tietoja myös mm. särkikalojen, tokkojen ja piikkikalojen poikasvaiheiden esiintymisestä.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://etsin.fairdata.fi/dataset/e8c0171d-6583-425e-afc5-f50680a0aeef
Laatija Meri Kallasvuo
Ylläpitäjä Luonnonvarakeskus
Viimeksi päivitetty kesäkuuta 30, 2023, 09:27 (UTC)
Luotu kesäkuuta 30, 2023, 09:27 (UTC)
Julkaisupäivämäärä 2022-12-15
harvest_object_id 89e0d069-0e1d-4076-843a-fb81dd1fb3df
harvest_source_id b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e
harvest_source_title Fairdata-Metax