Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2006

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) valtakunnan metsien monilähteisessä inventoinnissa (MVMI) tuotetut karttamuotoiset metsävaratiedot vuodelle 2006. Inventointi perustuu maastotietoihin, satelliittikuviin ja muuhun numeeriseen paikkatietoon. Suurimpaan osaan maata on tuotettu 9 kattavaa karttateemajoukkoa ja Lappiin 8. Tämä aineisto (kolme teemaa) on tehty CORINE2006-tuotantoa varten MVMI-tekniikalla. Aineistot kattavat metsätalouden maan (VMI-maaluokista metsä-, kitu- ja joutomaan). Tässä aineistossa muu maa ja vesialueet on rajattu pois käyttäen maastotietokannan elementtejä, jotka lähinnä vastaavat VMI:n muita maaluokkia kuin metsä-, kitu- ja joutomaata.

Teemat: * Puuston keskipituus 2006 (dm) * Puuston latvuspeittävyys, koko puusto 2006 (%) * Puuston latvuspeittävyys, lehtipuut 2006 (%)

Pikseliarvot ovat yllä olevan taulukon mukaisia suureita, paitsi: * 254 on puuttuva tieto: pikseli on metsää mutta sille ei ole satelliittikuvapeittoa * 255 on nodata: pikseli ei ole metsää, eli on metsätulkinnan ulkopuolella

Lisätietoja: https://www.luke.fi/fi/seurannat/valtakunnan-metsien-inventointi-vmi

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://etsin.fairdata.fi/dataset/53ca1c6e-2feb-4b84-9880-975c319f4619
Laatija Luonnonvarakeskus
Ylläpitäjä CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Viimeksi päivitetty toukokuuta 29, 2024, 09:45 (UTC)
Luotu toukokuuta 29, 2024, 09:45 (UTC)
Julkaisupäivämäärä 2024-05-23
harvest_object_id 59303c8b-e9a2-4950-8800-9ee974d61702
harvest_source_id b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e
harvest_source_title Fairdata-Metax