Satelliittiseuranta-aineisto suomalaisten troolialusten kalastusalueista Itämerellä vuosien 2018-2022 aikana

Merialueen kaupallisessa kalastuksessa käytettyihin kaikkiin vähintään 12 metrin pituisiin kalastusaluksiin on ollut vuodesta 2009 alkaen velvoite asentaa toimiva satelliittiseurantalaitteisto (Neuvoston asetus N:o 1224/2009. artikla 9). Artiklaa on sovellettu Suomessa pituusluokan 12–15 metriä pitkiin aluksiin vasta vuoden 2012 alusta alkaen. Alle 15 metrin pituisista aluksista niille, jotka harjoittavat kalastusta yksinomaan Suomen aluevesillä tai eivät ole merellä koskaan pidempään kuin 24 tuntia laskettuna lähtöhetkestä satamaan paluuseen on ollut mahdollista hakea poikkeusta satelliittiseurantalaitteiston käytöstä. Käytännössä velvoite satelliittiseurantaan on siis koskenut kattavasti vain yli 15 metrin pituisia aluksia, mutta osa sitä pienemmistäkin Suomen kalastuslaivaston aluksista on ottanut seurantalaitteiston käyttöön.

Seurantaa toteutetaan VMS:llä (Vessel Monitoring System). Se on kalastusaluksissa käytettävä satelliittiseurantajärjestelmä, jolla kerätään tietoa kalastuslaivan sijainneista, ajankohdasta, kurssista ja nopeudesta tunnin välein. Suomessa aineiston keräämisestä vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus, josta aineistoa on luovutettu Luken käyttöön. ELY-keskukselta on myös saatu lupa julkaista koosteita aineistosta.

VMS-aineistoa on saatu vuosittain 26-39 troolialukselta (vuodet 2018-2022). Vertaamalla VMS-aineistoon sisältyvien kalastuspäivien määrää kalastuspäiväkirjojen kalastuspäivien määriin todettiin, että ajanjaksolla 2018–2022 VMS-aineisto kattoi Selkämerellä 95 % troolikalastuspäivistä. Suomenlahden ja Saaristomeren alueella kattavuus oli 83 %. Perämerellä, jossa troolialusten koko lähinnä muikkuun keskittyvässä pyynnissä on pienempi, kattavuus oli vain 31 %.

Aineistossa esitetään kaikkien suomalaisten alusten (VMS-aineistoista saatujen) yhteenlaskettujen troolaustuntien keskiarvot (ajanjaksolta 2018-2022) 0,05 asteen resoluution c-square paikkatietoruuduissa. Keskiarvot on laskettu vuositasolle jakamalla viiden vuoden summat viidellä. Vektorimuotoinen paikkatietoaineisto on muodossa ETRS-TM35FIN.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://etsin.fairdata.fi/dataset/566cc9cd-8893-4959-ba50-7411454cb46a
Laatija Perttu Rantanen, Jani Helminen
Ylläpitäjä Luonnonvarakeskus
Viimeksi päivitetty marraskuuta 15, 2023, 07:50 (UTC)
Luotu marraskuuta 9, 2023, 06:05 (UTC)
Julkaisupäivämäärä 2023-11-06
harvest_object_id 8ca8985b-fe51-4892-b772-0caceb65f94f
harvest_source_id b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e
harvest_source_title Fairdata-Metax