Susireviirien tietovarannot

Tunnettujen reviirien rajat on määritetty vuosittain kanta-arvion yhteydessä. Reviirien rajat perustuvat sähköiseen kirjausjärjestelmä Tassuun tallennettuihin havaintotietoihin, maastosta kerättyihin DNA-näytteisiin ja GPS-pannoitettujen susien paikannustietoihin. Jos saatavilla on kattava GPS-paikannusmateriaali, rajat voidaan määrittää käyttäen pelkästään niitä eikä muuta tietolähdettä välttämättä tarvita. Tällä hetkellä susien GPS paikannuksia ei ole saatavissa (viimeinen merkintä tapahtui vuonna 2019), joten reviirirajat perustuvat susihavaintoihin ja DNA materiaaliin.

Kanta-arviossa huomioitiin TASSUun kirjatut lauma- ja parihavainnot, jotka on tehty ilmoitetulla tarkastelujaksolla. Reviirit rajataan kirjattujen havaintojen pohjalta ja hyödyntäen myös DNA-näytteisiin pohjautuvia yksilötunnistuksia. DNA-aineisto mahdollistaa kunkin alueen yksilöiden erottamisen toisistaan ja havaintotieto auttaa hahmottamaan koko reviirialueen.

Aineistoista rajattujen reviirien pinta-alat vastaavat yleisesti GPS-seurantojen välityksellä saatua tietoa susireviirien todellisesta pinta-alasta (keskiarvo n. 1 200 km2, vaihteluväli 650–1 900 km2).

Ilman DNA-yksilöintejä tai GPS-merkintöjä joudutaan reviirirajoja arvioimaan havaintojen sijoittumisesta alueella, ja tekemään visuaalisen tarkastelun perusteella todennäköisin rajaus.

Reviirin rajaukset edustavat vain todennäköistä vaihtoehtoa. Tarkan rajauksen todentaminen vaatii yksilöllisesti seurattujen susien jatkuvaa paikannustietoa.

Kaikista reviireistä on yksityiskohtaista tietoa saatavissa kunkin vuoden kanta-arviossa. Ne ovat ladattavissa alla olevasta linkistä.

https://riistahavainnot.fi/suurpedot/kannanarviointi/lausunnot

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Samuli Heikkinen
Maintainer Samuli Heikkinen
Last Updated June 21, 2022, 12:38 (EEST)
Created March 9, 2022, 10:13 (EET)