Reference tables for the forest vegetation of Finland

The data are two sets of extensive forest vegetation tables from Finland.

Reference tables for the forest vegetation of Finland 1 contains 8 appendix tables of the book:

Reinikainen, A., Mäkipää, R., Vanha-Majamaa, I. & Hotanen, J.-P. (ed.) 2000. Kasvit muuttuvassa metsäluonnossa. [Summary: Changes in the frequency and abundance of forest and mire plants in Finland since 1950]. Tammi. 384 p.

Reference tables for the forest vegetation of Finland 2 contains 12 appendix tables of the publication:

Tonteri, T., Hotanen, J.-P., Mäkipää, R., Nousiainen, H., Reinikainen, A. ja Tamminen, M. 2005. Metsäkasvit kasvupaikoillaan – kasvupaikkatyypin, kasvillisuusvyöhykkeen, puuston kehitysluokan ja puulajin yhteys kasvilajien runsaussuhteisiin. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 946:1-106. [In Finnish]. English translation of the title: “Forest plants on their sites – abundance relationships of vegetation related to site type, vegetation zone, stand development class and tree species”.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Tiina Tonteri
Maintainer Tiina Tonteri
Version 1.1
Last Updated November 6, 2017, 11:21 (EET)
Created May 15, 2017, 09:32 (EEST)