NFI rare tree species

VMI harvinaiset puulajit -data on muodostettu VMI9, VMI10 ja VMI11 mittausaineistoista. Aineistossa esitetään VMI:ssä käytettävän puulajiluokittelun mukaisesti koealojen lukupuiden kappalemäärät puulajeittain. Puulajeihin on liitetty Suomen Lajitietokeskuksen ylläpitämän lajiluettelon taksonin mukainen tunniste (URI-tunniste). Muodostetun puulajiaineiston maantieteellinen alue on koko Suomi.

VMI rare tree species data is formed from VMI9, VMI10 and VMI11 measurement data. In accordance with the classification of tree species used in the VMI, the data show the number of trees in the experimental area by tree species. An identifier according to the taxon (URI identifier) of the species list maintained by the Finnish Biodiversity Information Facility is attached to the tree species. The geographical area of the formed data is the whole of Finland.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated May 16, 2022, 12:31 (EEST)
Created February 15, 2022, 14:34 (EET)
% digitized
Citation recommendation
Coverage basis
Data embargo period
Data quality
Data quality description
Geographical coverage Finland
Language Finnish
Location of data and backups
Methods
Person(s) responsible for handling data requests about this dataset
Size
Special terms for data use
Taxonomic coverage
Temporal coverage 1996-2013
Type