Mahdolliset kalankasvatusalueet valtion vesialueilla - Potential fish farming areas in Finnish government owned water areas

Kansallisen vesiviljelystrategian 2022 tavoitteena on lisätä kalankasvatusta Suomessa. Kansallinen vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelma tehtiin Maa- ja metsätalousministeriön ja Ympäristöministeriön yhteistyönä osoittamaan alueita jonne voi perustaa uusia kalankasvatuslaitoksia. Metsähallituksen hallinnassa on yli 2 miljoonaa hehtaaria yleisiä vesialueita meressä. Vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelmassa kalankasvatukseen soveltuvat alueet sijaitsevat suurelta osin Metsähallituksen hallinnassa olevilla alueilla. Vesiviljelyn innovaatio-ohjelman tavoitteena on toteuttaa tutkimus ja kehittämistoimia, joilla voidaan lisätä kotimaista kalankasvatusta ja sen arvoa. Metsähallitus ja Luonnonvarakeskus arvioivat innovaatio-ohjelmassa yhteistyössä muiden partnereiden kanssa merialueita jonne tuotantoa olisi mahdollista sijoittaa. Kyseinen paikkatietoaineisto osoittaa sijainninohjaussuunnitelmassa tunnistetut valtion merialueet, joihin on mahdollista hakea Metsähallitukselta vesialueen käyttöoikeutta kalankasvatuslaitoksen lupaa varten.

The goal of Aquaculture strategy 2022 is to increase fish farming production in Finland. New sites for fish production were defined in National aquaculture spatial plan, which was prepared in cooperation with Ministry of Agriculture and Forestry and Ministry of the Environment. Metsähallitus is a state-owned enterprise, which manages the use of over 2 million hectares of state-owned water areas. Most new fish production sites that are defined in Aquaculture national spatial plan are located in state-owned areas. The goal of Aquaculture Innovation Program is to commit and co-ordinate R&D activities to enhance value and volume of fish farming production. Metsähallitus, Luke and other partners evaluated and mapped new production sites in state-owned marine water areas. Introduced maps highlight those state-owned areas that also locate in National spatial plan. Fish farming companies can apply permission from Metsähallitus to use those water areas in order to further apply environmental license for production from Regional State Administrative Agency.

Lisätietoa

Additional Information

Markus Kankainen ja Hannu Ojanen Luonnonvarakeskus

Esko Maukonen ja Jani Viisanen Metsähallitus

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Markus Kankainen
Maintainer Markus Kankainen
Last Updated March 20, 2018, 16:23 (EET)
Created March 16, 2018, 12:36 (EET)