Kalankasvatuksen kehittämishanke Uudessakaupungissa

Uudenkaupungin kaupunginhallitus käynnisti päätöksellään 4.6.2018 hankkeen, jossa kaupungin omistuksessa olevien vesialueiden soveltuvuutta kestävään vesiviljelyyn selvitetään. Hankkeen tarkoituksena on edistää alueella toimivaa kalataloutta kokonaisvaltaisesti merialueen suunnittelun ja luvituksen avulla. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Luonnonvarakeskus osallistuu hankkeeseen tunnistamalla kalankasvatukseen mahdollisesti soveltuvia alueita Uudenkaupungin rannikolta. Tällä sivulla olevissa liitteissä esitellään Luonnonvarakeskuksen kehittämä FINFARMGIS-menetelmä kalankasvatukselle soveltuvien alueiden tunnistamiseen ja sen käyttö uudenkaupungin hankkeessa.

Lisätietoja:

Lauri Niskanen lauri.niskanen@luke.fi / 050 569 6362

FINFARMGIS-menetelmän kuvaus Uudenkaupungin hankkeessa

Katso FINFARMGIS-menetelmän kuvaus (pdf)

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Lauri Niskanen
Maintainer Lauri Niskanen
Last Updated March 13, 2020, 13:08 (EET)
Created March 13, 2020, 12:06 (EET)